Experience

चालविसी हाती धरोनिया

 चालविसी हाती धरोनिया जय गजानन!  असं म्हणतात की पैसा आणि ज्ञान यामुळे माणसाचा आत्मविश्वास बळावतो ! हे खरं आहे! माझी अशी धारणा आहे की, माझ्या बाबतीत एका प्रसंगात गजानन महाराजांनी अशी काही योजना घडवून आणली की, माझ्या ज्ञानात भर घालून मला शेगांवच्या मार्गावर चालतं केलं. मला आत्मविश्वास प्रदान करून खटकणार्या काही गोष्टींपासून मला दूर केलं. मी …

चालविसी हाती धरोनिया Read More »

Devotees Experiences

GAJANAN MAHARAJ Gajanan Maharaj Shegaon Since ancient times, the holy land of India has been sanctified by the presence of spiritual powerhouses. Since the early 1800s, a galaxy of spiritual luminaries has been manifesting on earth, preparing us as if for the advent of the Divine in human form. Lord Gajanan Maharaj Though the basis …

Devotees Experiences Read More »